SATAN

Malprava ‘subjekto’

Jene mi kopias mesaĝon el la fadeno ĉe http://community.livejournal.com/lj_esperanto/13779.html?thread=36563#t36563

saluton al ĉiuj... mi ne scias kiel alparoli ĉi tiun komunumon ne membriĝinte al ĝi, tial mi skribas ĉi tie.

Kiam oni prikomentas afiŝon, aperas "komentilo" (mi ne certas pri la plej ĝusta vorto). Tiu komentilo demandas pri la bildo uzota, la mesaĝo mem kaj la temo de la komento. Nun la komentilo uzas la vorton "Subjekto" (rekta mistraduko de la angla vorto "subject"), sed devas esti "Temo".

Ĉu iu ĉi tie povus ŝanĝi tion?

Amike k esperanteme
Eduardo NAVAS
dj, feriado, esperanto
  • kunar

Mi devas forlasi vin

Estimataj membroj de tiu ĉi komunumo,

bedaŭrinde mi devas ĉesi mian membrecon ĉi tie. Antaŭ dek monatoj mi iĝis oficiala membro de la tradukteamo, sed krom ioma unua aktiveco mi neniam sukecis plene engaĝiĝi por la esperantigo de LiveJournal.

Aliaj aktivaĵoj ene de Esperantujo foruzis mian tempon kaj atenton same kiel aferoj ekster Esperantujo, kiuj daŭre ekzistas kaj ekzistu. Mi ĉiam opiniis, ke estas pli bone, se posteno estas videble vaka, ol se iu persono oficiale okupas ĝin, sed nenion faras. Tial estas nur konsekvence se mi forlasas tiun ĉi komunumon.

Siatempe mi komencis traduki vortoliston, kiun jegrasso menciis antaŭ dek monatoj. Tiam ne venis reago, do ĉio haltiĝis tuj je la unua fazo. Se iun el vi interesas la rezulto, mi pretas sendi la dosieron al tiu persono.

Tradukado estas grava tasko, sed ankaŭ ĉifoje validas la eterna regulo pri aktivuloj: Ĉiam ekzistas pli da farindaĵoj ol kompetentaj homoj. Mi tamen esperas, ke tiu ĉi komunumo denove aktivos post mi!
  • Current Music
    The Solution - I Have To Quit You
share the road

utila vortlisto / useful wordlist

velvetchamber ĵus skribis ĉe lj_translate bonan liston de oftuzataj vortoj kaj frazoj por samigi tradukadon. Mi planas kopii ĝin al ĉi tiu taglibro por ke ĉiu povas uzi kaj redakti ĝin komunume.


velvetchamber just posted in lj_translate a good list of frequently used words and phrases for standardizing translation. I plan to copy it to this journal so everyone is able to use and edit it communally.
share the road

ĝisdatigo / update

Mi ĵus forviŝis enskribojn, kiuj ne temis pri la tradukado de LiveJournal. Kelkaj enskriboj temis pri esperanto ĝenerale; esperable la nova uzantinformo de ĉi tiu komunumo haltos tiajn enskribojn estonte.

Dum la venontaj semajnoj mi planas rekomenci laboron je ĉi tiu projekto.


I just erased any entries that didn't pertain to the translation of LiveJournal. Several entries were about Esperanto in general; hopefully the new user info for this community will stop such entries in the future.

During the coming weeks I hope to resume work on this project.
esperanto

(no subject)

Saluton, mi (jegrasso) estas nova ĉefo de la Esperanto-tradukadteamo.

La sekvantaj uzantoj havas tradukrajtojn, laŭ ĉi tiu enskribo. Se via nomo mankas kaj vi ŝatus helpi nin, komentu ĉi tie kaj mi aldonos vin.
amuzulo
goulo
jegrasso
ksenia_sakhalin
kunar
lapingvino

Aktivaj tradukistoj membriĝu kaj obeservu ("amikigu") la komunumojn lj_translate kaj lj_esperanto. Ĉiuj krom ksenia_sakhalin kaj kunar faris ĉi tiun.

Se vi havas ideojn por organizi aŭ restrukturigi la tradukadon, bonvole diskutu ilin ĉi tie!

Dankon.


Hello, I (jegrasso) am now head of the Esperanto translation team.

The following users have translation privileges, according to this post. If your name is missing and you would like to help, comment here and I will add you.
amuzulo
goulo
jegrasso
ksenia_sakhalin
kunar
lapingvino

Active translators should both join and watch ("friend") the communities lj_translate and lj_esperanto. Everyone except ksenia_sakhalin and kunar have done this.

If you have ideas for organizing or restructuring the translation effort, please discuss them here!

Thanks.
vizaĝo
  • goulo

demandoj pri tradukado de livejournal

Nu mi ĵus faris kelkajn traduketojn per http://www.livejournal.com/translate/edit.bml?lang=eo (kiu estas iom primitiva ilo, pro la malkonvena malgrandeco de la redakta regiono), kaj jam mi havas demandojn.

Ĉu ni tradukistoj simple traduku tekstojn de lj laŭ nia plaĉo, aŭ ĉu estas iu procezo formala?

Ĉu estas iu norma terminaro kal libro pri stilo? Mi rimarkas ke verŝajne malsamaj tradukistoj uzas malsamajn terminojn: ekz la angla substantivo "post" aperas Esperante kiel "afiŝo", "enskribo", kaj eble aliaj vortoj. Kaj simile pri la angla verbo "post" (ekz sur ĉi tiu paĝo mi vidas "Poŝti en: lj_esperanto..." Ĉu "poŝti" vere taŭgas? Kaj kio pri la eterna demando ĉu uzi "-i" aŭ "-u" por tiaj komandoj?
animated bunneh icon
  • burr86

activity check

In accordance with the poll I posted last week, I've removed translation privileges from the following people. If you're still interested in translating, but just didn't get a chance to reply to the poll, let me know, and I'll regrant your privs ASAP. :)

e_novosti
elgrande
elinjo
l2g
n_true

I'd also like to welcome the newest members of the Esperanto team! I've granted translation privileges to:

goulo
lapingvino


Information on translation -- and in particular, how to use the translation system -- is in lj_translate. All translators should be watching that community for general translation-related information.

Also, we're still looking for someone to take over the Esperanto translation. If you're interested, please let me know -- either by commenting here, or by email (my username @ livejournal.com). I'd like to get the new translation head in place sometime in the next week, so if you're interested, please let me know! (The two new people are also invited to volunteer, and you'll be up for consideration in case none of the older volunteers aren't interested.)

Thanks to jegrasso for volunteering!