June 29th, 2006

share the road

ĝisdatigo / update

Mi ĵus forviŝis enskribojn, kiuj ne temis pri la tradukado de LiveJournal. Kelkaj enskriboj temis pri esperanto ĝenerale; esperable la nova uzantinformo de ĉi tiu komunumo haltos tiajn enskribojn estonte.

Dum la venontaj semajnoj mi planas rekomenci laboron je ĉi tiu projekto.


I just erased any entries that didn't pertain to the translation of LiveJournal. Several entries were about Esperanto in general; hopefully the new user info for this community will stop such entries in the future.

During the coming weeks I hope to resume work on this project.