July 4th, 2006

share the road

utila vortlisto / useful wordlist

velvetchamber ĵus skribis ĉe lj_translate bonan liston de oftuzataj vortoj kaj frazoj por samigi tradukadon. Mi planas kopii ĝin al ĉi tiu taglibro por ke ĉiu povas uzi kaj redakti ĝin komunume.


velvetchamber just posted in lj_translate a good list of frequently used words and phrases for standardizing translation. I plan to copy it to this journal so everyone is able to use and edit it communally.