?

Log in

No account? Create an account

lj_esperanto's Journal

Name:
LiveJournal Esperanto Translation Team
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , Moderated
Jen komunumo por pridiskuti la esperantan tradukadon de LiveJournal. (Ĝenerala komunumo pri esperanto troveblas ĉe esperanto, kaj learn_esperanto utilas por demandoj pri lerni la lingvon.)

Se vi deziras helpi nin kun ĉi tiu projekto, bonvole sendu retpoŝton al lj_esperanto@livejournal.com. Tradukistoj membriĝu kaj observu ĉi tiun komunumon kaj lj_translate, kaj povas diskuti problemojn aŭ demandojn en la taŭga komunumo. Helpo, ideoj, proponoj, kaj demandoj ĉiam estas bonvenaj ĉi tie!This is the community for translating LiveJournal into Esperanto. (The general Esperanto community can be found at esperanto, and learn_esperanto is useful for questions about learning the language.)

If you would like to help with this project, please send an e-mail to lj_esperanto@livejournal.com. Translators should join and watch this community and lj_translate, and may discuss problems or ask questions in the appropriate community. Help, ideas, suggestions, and questions are always welcome here!Utilaj Ligiloj:

Statistics